top of page
Concrete Wall

קורס גרמנית

העמותה מפעילה קורס לגרמנית במס' מקומות ברחבי הארץ, על מנת לסייע בהנחלת השפה לדורות הבאים . 

אנו מאמינים כי לימוד השפה הינו כלי הכרחי לחיזוק הקשר בין הדור הצעיר לדור המבוגר.
כמו כן, לימוד השפה נותן כלים רחבים יותר להבנת התרבות האוסטרית, ולהנצחת היהדות האוסטרית הענפה ותרבותה.

מאז פרוץ הקורונה, מועבר אחד מהקורסים לגרמנית באמצעות הזום, ולכן נפתחה האפשרות להצטרף ללימוד השפה הגרמנית מכל רחבי הארץ.

להצטרפות -

ניתן ליצור קשר עם העמותה באחת מהדרכים המופיעות בתחתית המסך. 

bottom of page