top of page
Image by Patrick Tomasso

תולדות העמותה

העמותה הוקמה בשנת 1996  -  תחת שרביטו של מר גדעון אקהאוז ז"ל.

המטרה שעמדה בראש מעייניהם של מייסדי העמותה היתה לסייע לילידי אוסטריה, ברובם ניצולי שואה, למצות את הזכויות המגיעות להם מממשלת אוסטריה, ולסייע להם בכל התחומים. 

עד לשנת 2017 נוהלה העמותה ביד רמה ע"י מר אקהאוז, שפעל ללא לאות, למרות גילו המתקדם, לרווחת יוצאי אוסטריה בארץ . 

מייסד העמותה - 
מר גדעון אקהאוז ז"ל

gideon.jpg

גדעון אקהאוז ז"ל היה איש רב פעלים, שתולדותיו  ותולדות מדינת ישראל שזורות זו בזו. 

 

מר אקהאוז נולד בוינה בשנת 1923. כשהיה בן 16, בשנת 1939, עלה לארץ לבדו במסגרת עליית הנוער,
והתיישב עם קבוצתו בכפר ויתקין. 

 

מרגע עלייתו פעל ללא לאות לבניין הארץ, הגנת היישוב היהודי ולחינוך הנוער.
הוא שירת כנוטר בצבא האנגלי, לחם בשורות ה'הגנה' ואף נפצע במהלך שירותו, התגייס לצה"ל ושירת בחיל המודיעין. 

בכל שנותיו ובכל צומת בו הלך -
מר אקהאוז תמיד פעל להושיט יד לכל אדם במצוקה , תמך בכל אדם ככל יכולתו ולחם למען זכויות.

העמותה הייתה מפעל חייו של מר אקהאוז, בה היה פעיל עד יומו האחרון.
מטרת חייו הייתה השגת ההכרת האוסטרית בעוול שנגרם ליהודי אוסטריה ניצולי השואה,
ונטילת אחריות מצד אוסטריה - ע"י השבת כספים ורכוש שנגזלו מהיהודים בשנות השואה,
וכן בדמות תשלומי גמלאות פנסיה, סעד ותמיכה רפואית לזקוקים לכך.

מר אקהאוז עמד בראשות הוועד בהתנדבות מלאה במשך 23 שנים, בהן פעל ללא לאות להשגת מטרותיו.
הוא ייצג את חברי הוועד מול הרשויות האוסטריות באומץ וברהיטות, והגיע להישגים אדירים  -
בזכות הכספים שנתקבלו מאוסטריה הצליחו רבים מניצולי השואה יוצאי אוסטריה להזדקן בכבוד בבתי הורים;
לקבל את הכסף הדרוש לסעד רפואי ועוד.

 

מר אקהאוז ייצג את העמותה באירועים רבים מטעם ממשלת אוסטריה, ונאם פעמים רבות בפני אישים שונים.

 

אחד הנאומים הזכורים והמשפיעים ביותר, היה זה שנשא בפני הפרלמנט האוסטרי בשנת 2005 לציון 10 שנים להקמת ה-NF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר פרישתו מראשות הועד, בגיל 94 , כיהן מר אקהאוז כנשיא כבוד של העמותה, והמשיך לפעול, לייעץ ולהדריך עד יומו האחרון.

מר אקהאוז נפטר ביום 29.6.2020, בגיל 97. 

יהי זכרו ברוך.

bottom of page